Sản Phẩm SHANTIRA Hội An

 • Tổng số căn: 70 căn
 • 2 phòng ngủ: 27 căn (288 – 297 m2)
 • 3 phòng ngủ: 42 căn (278 – 360 m2)
 • 5 phòng ngủ: 1 căn
 • Hồ bơi riêng: 28m2
 • Tổng số căn: 497 căn
 • Diện tích: đa dạng từ 36m2 – 112m2
 • Studio: 202 Căn (1,2,3 PN)
 • 1 Phòng Ngủ: 238 Căn hộ 
 • 2 Phòng Ngủ: 53 Căn hộ 
 • 3 Phòng Ngủ: Chỉ 4 Căn hộ

Đăng Ký Nhận Ữu Đãi